0975.271.555

Zalo Chat

BĐS Cho thuê

Cho thuê văn phòng (19)

bat-dong-san-admin-5-1579072225.jpg

Tòa nhà MB Bank

Tòa nhà MB Bank

DTMB: 1570 m2 - DTSD: 9000 m2
Giá: 220,000 VND/M2 Chi tiết
HP-52
bat-dong-san-admin-3-1579058595.jpg

Tòa nhà Hatradimex Hải Phòng

Tòa nhà Hatradimex Hải Phòng

DTMB: 500 m2 - DTSD: 3200 m2
Giá: 170,000 VND/M2 Chi tiết
HP-53
bat-dong-san-admin-1-1579058178.jpg

Tòa nhà Tiến Đạt

Tòa nhà Tiến Đạt

DTMB: 700 m2 - DTSD: 4000 m2
Giá: 230,000 VNĐ/ M2 Chi tiết
HP-54
bat-dong-san-admin-2-1579062304.jpg

PV Combank Tower Hải Phòng

PV Combank Tower Hải Phòng

DTMB: 450 m2 - DTSD: 27000 m2
Giá: 180,000 VNĐ/ M2 Chi tiết
HP-55
bat-dong-san-admin-1-1579075665.jpg

Central Tower

Central Tower

DTMB: 400 m2 - DTSD: 7000 m2
Giá: 300,000 VNĐ/ M2 Chi tiết
HP-56
bat-dong-san-admin-3-1579076295.jpg

Tòa nhà Hải Long 97 Bạch Đằng

Tòa nhà Hải Long 97 Bạch Đằng

DTMB: 900 m2 - DTSD: 5000 m2
Giá: 170,000 VNĐ/ M2 Chi tiết
HP-57
bat-dong-san-admin-1-1579077392.png

Tòa Nhà ACB Hoàng Diệu, Hải Phòng

Tòa Nhà ACB Hoàng Diệu, Hải Phòng

DTMB: 70 m2 - DTSD: 3000 m2
Giá: 250,000 VNĐ/ M2 Chi tiết
HP-58
bat-dong-san-admin-1-1579078013.png

Tam Bạc Building

Tam Bạc Building

DTMB: 200 m2 - DTSD: 1000 m2
Giá: 190,000 VND/M2 Chi tiết
HP-59
bat-dong-san-admin-2-1579078598.jpg

Tòa nhà Sacombank Tôn Đức Thắng

Tòa nhà Sacombank Tôn Đức Thắng

DTMB: 0 m2 - DTSD: 0 m2
Giá: 200,000 VNĐ/ M2 Chi tiết
HP-60
bat-dong-san-admin-1-1579078972.jpg

Tòa nhà Apollo English Center

Tòa nhà Apollo English Center

DTMB: 273 m2 - DTSD: 3200 m2
Giá: 170,000 VNĐ/ M2 Chi tiết
HP-61
bat-dong-san-admin-1-1579079204.jpg

Tòa nhà Akashi

Tòa nhà Akashi

DTMB: 382 m2 - DTSD: 5300 m2
Giá: 190,000 VND/M2 Chi tiết
HP-62
bat-dong-san-admin-1-1578993721.jpg

Bạch Đằng Tower

Bạch Đằng Tower

DTMB: 900 m2 - DTSD: 12000 m2
Giá: 220,000 VND/M2 Chi tiết
HP-51
bat-dong-san-admin-1-1573788113.jpg

Cho thuê văn phòng khu đô thị PG An Đồng, diện tích từ 125 m2 đến 356 m2. Giá thuê: 100.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng khu đô thị PG An Đồng, diện tích từ 125 m2 đến 356 m2. Giá thuê: 100.000 đ/m2

DTMB: 356 m2 - DTSD: 356 m2
Giá: 100,000 VND/M2 Chi tiết
HP-1
bat-dong-san-admin-4-1578991831.png

Cho thuê văn phòng - Tòa nhà Taiyo Building

Cho thuê văn phòng - Tòa nhà Taiyo Building

DTMB: 50 m2 - DTSD: 50 m2
Giá: 160,000 VND/M2 Chi tiết
HP-2
bat-dong-san-admin-6-1579058930.jpg

Tòa nhà TD Business Center

Tòa nhà TD Business Center

DTMB: 13400 m2 - DTSD: 3.3 m2
Giá: 300,000 VNĐ/ M2 Chi tiết
HP-10
bat-dong-san-admin-1-1573789411.jpg

Tòa nhà Thành Đạt 1

Tòa nhà Thành Đạt 1

DTMB: 2200 m2 - DTSD: 0 m2
Giá: 215,000 VND/M2 Chi tiết
HP-11
bat-dong-san-admin-1-1573789615.jpg

Tòa nhà DG Tower

Tòa nhà DG Tower

DTMB: 2106 m2 - DTSD: 0 m2
Giá: 400,000 VND/M2 Chi tiết
HP-12
bat-dong-san-admin-1-1578991628.jpg

Cát Bi Plaza

Cát Bi Plaza

DTMB: 1200 m2 - DTSD: 0 m2
Giá: 300,000 VND/M2 Chi tiết
HP-13
bat-dong-san-admin-1-1573790350.jpg

Tòa nhà Harbourview

Tòa nhà Harbourview

DTMB: 0 m2 - DTSD: 0 m2
Giá: 300,000 VND/M2 Chi tiết
HP-14
Loadding